Velkommen

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for time- og reseptbestilling via disse sidene.

Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her.

Faste jobbedager for legene:

  • - Åse Schiøtt: alle dager unntatt torsdager. Dr Schiøtt skal ha permisjon fra 30.09.15 med 1 års varighet , og hennes stedsfortreder vil være Hanne Lise Eikeland
  • - Øystein Eikeland: alle dager unntatt tirsdag
  • - Svein Johan Nygaard: alle dager unntatt mandager i oddetallsuker
  • - Neelesh Kasbekar: ikke tilstede onsdager oddetallsuker, avslutter kl 11 fredager partallsuker
  • Kjell Nordby: tilstede oddetallsuker: mandag, torsdag. tilstede partallsuker: mandag,onsdag,fredag
  •  Dr Ellen Kirkeland Sætten

      

 

 

 Viktig informasjon

16. mai 2015 kl. 19:13

Sommer 2015

Legesenteret har redusert drift i perioden 15. juni til 20. august. Vi må da prioritere øyeblikkelig hjelp tilstander. Vi anmoder derfor publikum om å forsøke å unngå å bestille time for rutinekontroller i denne perioden. 

Vi ber også om at pasientene i størst mulig grad bestiller sine faste medisiner før 15. juni eller etter 20 august.

7. desember 2012 kl. 14:51

Time samme dag

 Legesenteret har time samme dag. Dette  for å innfri kravene i ny fastlegeforskrift. Dette innbefatter at de fleste som tar kontakt med oss innen kl 11.30 tilbys time samme dag hos sin fastlege eller så snart fastlegen er tilbake.

Ved tilstander som ikke kan vente får du tilbud om å bli undersøkt av en av de andre legene.

Vi anmoder om i størst mulig grad å bruke SMS eller internett bestilling.

SMS og nettbestilling kan sendes 24 timer 365 dager i året og kan bestilles dagen i forveien etter kl 16.00 og gjør det mulig å planlegge dagen. Du vil motta SMS om timeavtale i løpet av kort til når sekretærene kommer på jobb.Selve timebestillingen: Send tekstmeldingen til 2097.Start tekstmeldingen med MOLDE + ditt navn,fødselsdato og hva det gjelder.Eks:MOLDE Ola Normann 010111 trenger time pga senebetennelse.

For timebestilling på internett bes bruke ikonet " bestill time på nett".

Bestilling på telefon

Ny telefontid: 08.30 - 11.30 og 13.00 - 14.00

Ny ordning vil innebære noe kortere konsultasjonstid hos legen. Det er viktig for vår planlegging at bestillingen kommer inn så tidlig som mulig.

Ved livstruende sykdom ring nødnummer 113

Ved alvorlig sykdom eller skade ring: 712 45592 (vårt internnummer) , eller 712 53333 (legevakt)